2019-06-06

“Ki a magyarokkal az országból, ez román föld!” – Román horda támadta meg az úzvölgyi sírkertet, kitörték a kaput, kereszteket téptek ki, fejfákat törtek le, azokkal ütötték a székelyeket

A Facebook cenzúrázza a jobboldali híreket! Egy MEGOSZTÁSSAL Te is segíthetsz ezt megváltoztatni!

A fokozott hatósági jelenlét ellenére a feldühödött románok kitörték az úzvölgyi temető kapuját és beözönlöttek a sírkertbe, kitépték a mogyorófa-kereszteket és elfoglalták a temetőt – adja hírül a Székelyhon. Alább olvasható az élő közvetítésük. Eredetileg ma “avatták” volna fel a temető elrománosított változatát, de az avatást hivatalosan elhalasztották, ennek ellenére ment oda az oláh csürhe (pontosabban szállították oda őket szervezetten, akárcsak a marosvásárhelyi pogrom idején, akkor is titkosszolgálati háttérmunkával) – a magyarok pedig azért, hogy megvédjék a temetőt.

Folyamatosan frissülő összefoglaló.


Fotók: Pinti Attila/Székelyhon

Az egyik csendőrautóra speciális antennával felszerelt megfigyelőállomást szereltek fel a hatóságiak. A székely és magyar zászlókat lengető részvevőket Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke szólította fel nem sokkal négy óra előtt, hogy fogják meg egymás kezét és alkossanak élőláncot a temető körül. Közben eleredt az eső, villámlik és dörög a helyszínen. Időközben az avatásra érkező románok is gyülekezni kezdtek az úzvölgyi temető környékén.

A cikk a hirdetés után folytatódik..
loading...

15:45 – Mint kollégáink a helyszínről tájékoztattak, a temetőhöz érkezett románok egyre türelmetlenebbek és agresszívabbak. Amíg a magyarok élőláncot alkotva állnak, addig ők az autóikat túráztatják, fütyülnek, ordítoznak, egy hangfalból pedig hangosan üvölt a manele.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta, hogy kihelyezett tanácsülést tart a megyei önkormányzat, ezért teljesen törvényesen vannak a helyszínen és ott is lesznek élőláncot alkotva legalább öt óráig. Kiemelte, hogy több civil szervezet és politikai párt képviselője is válaszolt a meghívásra és jöttek el a katonatemetőhöz. A román újságírók eközben többek között azt kérdezik tőle, hogy amennyiben kihelyezett tanácsülést tartanak, akkor milyen határozatokat fogadnak el. Az egyre türelmetlenebb románokat sorfalba rendeződött csendőrök tartják távol a temetőtől.

Ki a magyarokkal az országból!

16:35 – A feldühödött románok Éljen Románia! Éljen a trikolór! rigmusokat ordítanak és énekelnek, román zászlókat és trikolóros kalapokat lengetnek. Ugyanakkor többen piros-sárga-kék művirág-koszorúkkal érkeztek a helyszínre a betonkeresztek felavatására. A magyarok eközben élőláncot alkotva imádkoznak, többek között a Miatyánkot mondják.

16:53 – Kollégáink jelentése szerint időközben elkezdődött a mozgolódás, a románokat is oda fogják engedni a temetőhöz. Mint megtudtuk, Tánczos Barna szenátor arra kérte a magyarokat, hogy álljanak a temetőkapu bal oldalára, míg a románokat a temetőkapu jobb oldalához fogják engedni a csendőrök. A politikusok azt kérik az egybegyűltektől, hogy ne provokáljanak és ne válaszoljanak a provokációra.

17:02 – Időközben Tamás Sándor egyeztetett a csendőrök parancsnokával, akit arról biztosított, hogy a magyarok nem fognak erőszakot alkalmazni. Közben az élőláncot alkotó magyarok folyamatosan imádkoznak: a Hiszekegyet, Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát mondják. Constantin Codreanu, a Népi Mozgalom Pártjának parlamenti képviselője a helyszínen kijelentette, hogy a román állam képviseletében van jelen, és nem hajlandók elmenni az úzvölgyi temetőtől, maradni fognak. Időközben a románok egy részét átengedték a csendőrök, akik így odamehetnek a temetőhöz.

17:16 – A románok nagyrésze odaért a bezárt kapuhoz, és ordítva követelik, hogy nyissák ki. Közben tele torokból üvöltik, hogy „ki a magyarokkal az országból”, és hogy szégyelljék magukat. A csendőrök sorfalat állnak az egyre dühösebb románok és a folyamatosan imádkozó magyarok között. A románok kórusban üvöltik, hogy álljanak félre a magyarok, eluralkodott a káosz és pattanásig fokozódott a feszültség.

Saját csendőreiket is megtámadták

17:27 – A feldühödött román tömeg a dulakodásban több csendőrt is az árokba lökött, a csendőröknek azonban egyelőre sikerült megfékezniük őket. Kollégánktól megtudtuk, hogy az egyik csendőr rádión erősítést kért. A feldühödött románok a csendőröket is szidalmazzák, amiért azok feltartják őket.

17:32 – Néhány román beszökött a temetőbe a kerítésen keresztül, ezt követően pedig kitörték a kaput. A feldühödött román tömeg beözönlött a temetőbe. Egy férfi felmászott a beton emlékműre és lengeti a román zászlót, közben a hangfalból szól a román himnusz. A magyarok megrettenve imádkoznak közben.

Kereszteket téptek ki

17:45 – A románok szó szerint elfoglalták a temetőt, kitépték a betonkeresztek mellé állított mogyorófa-kereszteket. A temetőkapu bákói oldalán maradt magyarokat a csendőrök dupla sorfalat állva kellett átmenekítsék a csíkszentmártoni oldalra. A magyarok félnek, többen sírva fakadtak. Több román is felmászott a kerítésre, ahol zászlókat lengetnek, közben pedig ünnepelni kezdtek, a hangfalból ünnepi beszéd hallatszik. Közben a magyarok egy része autóba ült és dudálva próbálják megzavarni a románok ünneplését. A románokat ez látszólag nem zavarja. Közben a csendőrök ismét sorfalat állnak, mert állítólag jönnek ki az ultrák a temetőből.

Nem az számít, hogy kié, hanem, hogy “román földön van”

18:13 – Elkezdődött időközben a román mise a temetőben, amelyen egyenként felolvassák az állítólag a temetőben nyugvó 142 román katona nevét, a nevek felolvasását taps kíséri. Többek között elhangzott, hogy nem az számít, hogy kihez tartozik a temető, hanem “az számít, hogy román földön van”. A magyarok nagyrésze elindult haza a helyszínről, közben pedig még több román érkezik buszokkal, népviseletben. Kollégánk jelentése szerint mintegy harminc magyar maradt a helyszínen, őket a politikusok arra kérik, hogy a saját biztonságuk érdekében induljanak haza.

Frissítés: a Transindex beszámolója az előzményekkel együtt:

(Az kiemelések mindkét szöveg esetében tőlünk származnak.)

Körülbelül 200-300 közötti magyar gyűlt össze az úzvölgyi katonai temető bejáratánál, hogy a Hősök napján meggátoljak a dormánfalvi és az ország más részéből ideérkező román megemlékezőket abban, hogy felavassák az illegálisan felállított emlékműveket – tudósítanak portálunk helyszínen lévő kollégái.

A helyszínen 4 óra környékén néhány román nemzetiségű személy is tartózkodik, viszont Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnökének elmondása szerint 50 jármű tart éppen a helyszín felé Moldova irányából. A Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke által meghirdetett élő lánc 4 órakor kezdődött a katonai temető előtt és várhatóan 6 óráig tart majd.

„Az igazság a mi oldalunkon van, ezt millió egy dokumentum bizonyítja a múltból és a jelenből” – nyilatkozta portálunknak Tamás Sándor, aki közölte azt is, hogy engedélyt kértek Hargita Megyei Tanácstól a 123-as úton egy biztonsági övezetben kihelyezett tanácsülés megtartására. Az ülést közösen kezdeményezte az RMDSZ, az MPP és a EMNP. Emellett a helyszínen vannak a csíkszeredai magyar főkonzulátus képviselői is. „Ahogy elnézem, a második világháború óta nem volt ennyi katona a helyszínen” – mondta Tamás Sándor a helyszínre kivezényelt rendvédelmi erők számára utalva.

A Kovászna Megyei Tanács elnöke egyébként számít arra, hogy a román fél részéről provokáció fog történni. Éppen ezért nyugalomra intette a jelenlevőket és Borboly Csabával közösen arra szólított fel mindenkit, hogy ne válaszoljanak a provokációra. Tamás Sándor kifogasolta hogy a Bákó megyei prefektus felszólította a csendőröket, hogy biztosítsak a román megemlékezők bejutását a temetőbe, holott azelőtt ő is elismerte, hogy a temető Hargita megye területe. Arra a felvetésre pedig, hogy a temető közterület és oda bárki bemehet, a Kovászna Megyei Tanács elnöke azt nyilatkozta, hogy a Hargita Megyei Tanács nemrégiben megszabott egy látogatási menetrendet, amelyet mindenkinek be kell tartania a tanácselnök szerint.

17.07: A sírkert előtt tiltakozó magyarok imádkozni kezdtek. A román nemzetiségűek mintegy 200 méterre a magyaroktól gyülekeznek és hazafias notákát hallgatnak kihangosítókon.

“Miért magyarul imádkoznak”

17.32: A román fél időközben a temető bejárata elé vonult és be szeretne jutni. Néhányan közülük kisebb lökdösődésbe kezdtek a csendőrökkel. Közben a magyarok továbbra is imádkoznak, míg a románok üvöltöznek. Sokan közülük azt kifogásolják, hogy a magyarok miért magyarul imádkoznak. A románok közül sokan ittasan érkeztek a helyszínre.

17.36: A román provokátorok sorra másznak be a sírkertbe. A helyszínen tartózkodik a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) egyik parlamenti képviselője is.

Letépték a nemzeti színű szalagokat, fejfákat törtek le, kitűzték a megszállás zászlaját

17.44: Sorra engedik be a román tüntetőket a sírkertbe a csendőrök. A csendőrök a magyar fejfákat őrzik, mert a románok közül többen letépték a nemzeti színű szalagokat azokról.

17:50: A román tüntetők kitűzték a trikolórt a sírkert kapujára, néhányan pedig letörtek pár magyar fejfát a temetőben.

A csendőrök is “átálltak”

18.07: A magyarok elkezdtek elvonulni a temetőből, míg a temető tágra nyitott kapuján beözönlő román provokátorok elkezdtek koszorúzni. Többen a rendet fenntartani hivatott csendőrök közül is koszorút helyeztek el az emlékműnél. A temető közben román zászlótengerben úszik. Egy ortodox pópa a temetőben arról szónokol, hogy itt született meg Nagy-Románia és itt halt meg Decebal is.

18.15: A temetőben lévő románok elkezdték felolvasni azon román katonák neveit, akiket szerintük a sírkertbe temettek el. Ahogyan elhangzik egy név, az ott lévők Jelen! felkiáltással válaszolnak.

Videó a megszállt temetőből:

Posted by Angela Negrota on Thursday, June 6, 2019

18.36: A G4Media.ro idézi a csendőrség időközben kiküldött közleményét is, amelyben kijelentik, hogy “a törvényellenes cselekedeteket elkövetőket” azonosítani fogják “a helyszínen készült felvételek alapján”. A közleményben azt is kijelentik, hogy a helyszínen hagynak “egy olyan rendfenntartásra használt eszközt, amelynek a célja, hogy megelőzzék a további konfliktusok kialakulását vagy eszkalálódását”.

18.42: “Határozottan elítélünk minden erőszakos cselekedetet, és felszólítjuk a hatóságokat, hogy azonnal állítsák elő azokat, akik fizikai agresszióhoz folyamodtak, akik barbár módon rongáltak, akik betörtek az úzvölgyi katonatemetőbe, összetörve a kaput, akik kitépték a kereszteket, hogy megfélemlítsék közösségünket! A magyar emberek békésen tiltakoznak a dormánfalvi polgármester törvénytelenségei ellen, amelyeket az elmúlt időszakban több román hatóság is megállapított. A temetőt élőlánccal védő magyarok nem szítanak feszültséget, hanem őseik emlékének meggyalázása ellen tiltakoznak. Felkérjük ugyanakkor a román hírtelevíziókat, hogy vessenek véget a félretájékoztatásnak és uszításnak, mert az csak a konfliktus fokozódásához vezet!” – írja az RMDSZ állásfoglalásában.

Betörték az úzvölgyi temető kapuját és meggyalázták a magyar sírhelyeket!

Posted by Kelemen Szilárd Péter on Thursday, June 6, 2019

 

Dulakodás a csendőrökkel:

Oláh himnusszal aláfestett székelykapu-rombolás:

Megosztom veletek a döbbenetes románok által meggyalázott Úz völgyi nemzetközi katonatemetőt, ami az elmúlt órában történt. Osszátok meg, hogy értsék meg a magyarok, milyen kissebbségben élni ma Erdélyben, és kik, hogyan állnak szembe velünk és a multunkkal.

Posted by Gyimesi Skanzen Panzió on Thursday, June 6, 2019

19.24: Az MTI arról tudósít, hogy karhatalmi erőknek alig fél óráig sikerült pajzsot képezniük a temető előtt élőláncot képező székelyföldi tiltakozók és a román “megemlékezők” között.

Arról is írnak, hogy a székelyföldieknek azért kellett eltávolodniuk a kerítés mellől, mert belülről zászlórudakkal bántalmazták őket.

A távirati iroda szerint ortodox szertartás keretében – a papok szóhasználata szerint – felavatták és felszentelték a dormánfalvi polgármesteri hivatal által önkényesen állított emlékművet.

Imádkozó magyarok, őrjöngő oláhok:

Egy darabig farkasszemet néztünk a köpködő, köveket dobáló, leitatott csürhével… Hátulról törték ránk a temető kapuját. Minden tiszteletem a Bákó megyei zsandároké, derekasan védtek minket míg lehetett.

Posted by Tőke Ervin on Thursday, June 6, 2019

Képekben a temetőfoglalás. A rendőrség, csendőrség, ortodox papság egyöntetűleg jóváhagyva engedte, hogy a székelykaput…

Posted by Gyimesi Skanzen Panzió on Thursday, June 6, 2019

Lássák, mennyire civilizáltak vagyunk

19.51: Közben az RMDSZ elnöke a belügyminiszter és Hargita megye prefektusának menesztésére szólítja fel a miniszterelnököt. Kelemen Hunor szerint a román hatóságok képtelenek voltak ellátni a rendet, ezért kerülhetett sor erőszakos cselekedetekre és fizikai agresszióra az úzvölgyi katonatemetőben és környékén.

20.08: Az RMDSZ EP-képviselői is állásfoglalást küldtek az eset kapcsán, amelyben elítélik “a magyarság megfélemlítését célzó úzvölgyi román akciót”. Az állásfoglalást teljes egészében ide kattintva olvashatod el.

20:09: A Hotnews tudósítása szerint a katonai temetőbe betörő románok elkezdtek hazamenni. Minden sír mellett gyertyát gyújtottak. A portál szerint hangosbemondón keresztül hívták fel mindenki figyelmét, hogy távozáskor gyűjtsék össze a szemetet, hogy “lássák, mennyire civilizáltak vagyunk”.

Túlerőben voltak az oláhok, meg akarták támadni a magyarokat

20.35 – Fekete március után fekete június?! – kérdezi, kiáltja közleményében az Erdélyi Magyar Néppárt, amely felelősségre vonást és a belügyminiszter lemondását követeli, ígérve, hogy a temető ügyében az újonnan felálló Európai Bizottsághoz fordulnak. Egyébként a Néppárt, valamint a Minta ifjúsági szervezet tagjai is jelen voltak a helyszínen, Tőke Ervin néppárti politikus pedig arról számolt be, hogy az előre bejelentett rendezvény magyar résztvevői békés módon igyekeztek megakadályozni az emlékműavatást, elállva a temető bejáratát, a kivezényelt csendőri erők pedig – akik tettlegességig fajuló konfliktusba keveredtek az oda érkező, a magyarokhoz képest túlerőben lévő felheccelt tömeggel – súlyos hibát követtek el, amikor túl közel engedték a románokat a jelenlévő magyarokhoz, akiket – a temető kerítését átugorva – megpróbáltak hátba támadni. A néppártiak elfogadhatatlannak tartják, hogy a csendőrség jelenléte ellenére ilyen helyzet alakulhatott ki, ezért is követelik Carmen Dan belügyminiszter lemondását.

Szijjártó és a megszállók ígéretei

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon beszélt Teodor Melescanu román külügyminiszterrel, és nyomatékosan kérte, hogy a csütörtöki úzvölgyi rendezvények kapcsán a román fél ne adjon teret a provokációknak, és tegyen meg mindent a fizikai atrocitások elkerülése érdekében – tájékoztatta Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkár csütörtökön az MTI-t.

Közleményében azt írta: a román külügyminiszter minderre ígéretet tett…

Tiltakozó jegyzéktől kellene megszeppenniük a barbároknak

Tiltakozó jegyzéket adott át a magyar kormány a román kabinetnek az úzvölgyi katonai temetőben csütörtökön történtek miatt – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek.

A jegyzékben az eset teljes körű kivizsgálására és a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek betartására szólította fel a román felet a kormány – közölte.

Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy Románia eltűr effajta atrocitást, amely barbarizmusában a magyarok elleni legdurvább provokációkat idézi.

A magyar kormány elvárja, hogy ha már megelőzni nem tudták az eseményeket, akkor Románia legalább utólag adjon elégtételt és magyarázatot az identitásában mélyen megsértett több százezer magyar állampolgárnak – tette hozzá a politikus.

Az előzményeket felidézve Magyar Levente elmondta, az első világháború után katonai temetőt létesítettek az Úz-folyó völgyében az 1916-ban elhunyt honvédoknak. Bár arra semmilyen bizonyíték nem volt, hogy román katonák földi maradványai is a temetőben lennének, a legközelebbi település önkormányzata úgy döntött, kőkereszteket állít az állítólagosan ott fekvő román katonák emlékére. Azt azonban az illetékes román hatóságok is elismerték, hogy erre nem volt jogalapja, és a döntések nemzetközi jogot is sértenek – közölte az államtitkár.

Román civil szervezetek meghirdették a betonkeresztek felavatását, amire csütörtökön sor került, de ehhez a szemmel láthatóan ittas embereknek át kellett törniük a kivonuló békés székely tiltakozók sorfalát. Miután bejutottak, a román ünneplők ledöntötték a székely kaput, és a honvéd sírok fölé emelt fakereszteket téptek ki, a román csendőrség pedig a helyszínen mindezt tétlenül nézte – mondta Magyar Levente.

RMDSZ-es szenátor mondja el a HírTV-ben, mi történt – többszörös túlerőben voltak a részeg ultrák:

Gyors és határozott fellépést vár a Mi Hazánk

Minden határon túlmentek a románok, amikor éppen megkezdődött a Trianon óta eltelt századik év. A magyaroknak saját…

Posted by Dúró Dóra on Thursday, June 6, 2019

Közleményt is kiadtak:

A Mi Hazánk Mozgalom mélységesen elítéli a székelyföldi Úz-völgyében található magyar katonatemetőnél történt román provokációt. Az egyre gyakoribb magyarellenes akciók sorába illő mostani temetőgyalázás túlmegy minden határon. A románok már nemcsak ártatlan székely fiatalokat vetnek koncepciós per után börtönbe, hanem egykor a hazájukat védő magyar hősök sírhelyeit is meggyalázzák. Az Európai Unió egyszer sem lépett fel és nem is fog a románok újabb és újabb magyarellenes akciói ellen.

A Mi Hazánk szolidaritásáról biztosítja székely honfitársainkat, egyúttal a magyar kormánytól a lehető leggyorsabb és leghatározottabb fellépést várjuk el.

Kuruc nyomán

A Facebook nem mutatja meg, cenzúrázza a híreket, ők döntik el mit olvashatsz el, és mit nem!

Ha Te sem akarod, hogy a Facebook döntse el mit olvashatsz, kattints ide, és iratkozz fel híreinkre.
loading...